infunnel 4D

infunnel 4D står för fyra viktiga delar för att lyckas med en digital satsning längs kundresan;

Data

Bra, strukturerad data, på rätt plats, med rätt ägare och tillgänglig för både personer och system. Det är grunden för datadriven marknadsföring & försäljning.


Dialog

Med rätt data på plats, kan vi skapa en dialog med leads, medlemmar eller kunder. I rätt kanal, I rätt situation, och med rätt budskap. Marketing Automation när det funkar som bäst.

Dynamics

Tekniken är inte det viktigaste, men en bra plattform för både datalagring, segmentering och för digital dialog, är en nödvändighet. Dynamics är en sådan plattform.

Dashboards

Slutligen – om vi inte kan ta fram KPI:er som speglar nyttan eller förbättringen, då blir allt annat svårt att motivera. Och! Vi behöver enkla, tydliga rapporter och dashboards som visualiserar resultaten.

Så hur jobbar vi med dessa begrepp? - Läs mer om vår metodik, infunnel WOW

Många konsultbolag, inte minst de som är partner till Microsoft – fokuserar för mycket på plattform och teknik, och glömmer att det vi vill uppnå är en bättre kundrelation, effektivare kommunikation, relevans I våra dialoger, fler leads och nöjdare kunder. 4D ökar chanserna till att uppnå detta.

No items found.