Axis Lead Management

Martin Stenke
April 14, 2021

Vårt uppdrag hos Axis var att utveckla en global strategi för effektiv och mätbar lead management. Målet var att definiera en modell som kunde användas av Axis sälj- och marknadsorganisation, centralt och regionalt i EMEA, Americas och i APAC.

Projektet genomfördes genom intervjuer med nyckelpersoner, analys av system som Salesforce Pardot och Sales Cloud, samt en serie workshops med globala sälj- och marknadsavdelningar. Arbetet har resulterat i en Global Lead Management strategi med rekommendationer för allt från lead sources, definitioner och processer, till data, systemstöd, KPI:er och dashboards.

Det här fick kunden:
  • En gemensam modell
  • Riktlinjer för vad som är globalt vs regionalt
  • Ökad användning av Best-Practise

Axis utvecklar och säljer lösningar för övervakning och säkerhet. Bolaget grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Lund, men deras +3.800 medarbetare finns i över 50 länder. Bolaget är en del av Canon. Läs mer om Axis här.