CRM och MA för IVA

För Kungliga IngenjörsVetenskaps Akademien optimerar och utvecklar vi deras CRM- och eventhantering som en del av infunnel HJÄLP™. Vi jobbar tillsammans mot en backlog och utvecklar , förbättrar och kvalitetssäkrar.

Infunnels har också, tillsammans med vårt Systerbolag Epinova, utvecklat kopplingen mellan Min sida på webben, och Dynamics Sales. För att göra ovanstående bra, har vi haft flera inledande workshops kring behov och prioriteringar.

Det här får kunden:
  • Ett dedikerat team med spetskompetens
  • Avstämningar/Statusmöten varje vecka
  • Ärendehantering i Zendesk
  • Löpande förbättringar och nya funktioner
  • Hantering av licenser hos Microsoft