Salesforce Pardot onboarding för PostNord‍

Martin Stenke
September 5, 2019

PostNord bytte teknologi från Marketo till Salesforce Pardot och infunnel var med som stöd på vägen.

Infunnels uppdrag har varit att stötta PostNords interna team med Salesforce-certifierad kompetens i processen med att migrera content, data, kampanjflöden och formulär.

Vi skulle dessutom stötta PostNord i arbetet med att bygga resultatskapande, digitala kundresor samt hålla grundutbildning i Pardot och best practise inom marketing automation. Utöver detta har vi även jobbat med utveckling av datamodellen, och implementering av Lead Scoring.

Det här fick kunden:

  • Migrering från Marketo till Salesforce Pardot genomförd och och kunden arbetar nu i det nya systemet
  • Kompetenshöjning inom teamet – nu sitter grunderna och team-deltagarna kan jobba mer självständigt
  • Grundläggande kampanjer är startade och nya Prospects skapas dagligen, varav de ”varmaste” flyttas till Sales Cloud/CRM
  • Ny Lead Scoring-modell implementeras
  • Agil projektmetodik med MS Teams har införts