Samhall startade sin MA resa med Microsoft Customer Insights

Martin Stenke

Samhall ville ha ett mer samordnat, och databaserat sätt att hantera sina kunddialoger. I fas 1 började vi därför med en förstudie med syfte att hitta ett bättre arbetssätt, och en plattform som skulle kunna göra jobbet.

Förstudien var ett bra exempel på ett projekt inom ramen för det vi kallar Infunnel UNDERSÖK™. Med utgångspunkt i en kampanj för Samhalls tvätt-tjänster, satte vi i fas 2 upp Microsoft Customer Insights, kopplade leadsflödet till Sales och lanserade en leads-kampanj.

Det här fick kunden:
  • En rekommendation för arbetssätt
  • En rekommenderad plattform
  • Uppsättning och konfiguration av en ny plattform
  • En pilotkampanj