Interaktivt content bygger data och skapar kvalificerade leads för Tetra Pak

Linus Lundevall
June 10, 2021

Infunnel har under många år stöttat Tetra Pak i sitt arbete med att bli mer närvarande i sin kunddialog, genom att erbjuda relevant content, vid rätt tidpunkt och i rätt kanal.

Marketing Automation är ett kraftfullt verktyg för att på ett effektivt sätt skapa parallella riktade kundflöden, där vi samlar data samtidigt som vi automatiskt vägleder och utvärderar potentiella leads innan en säljkontakt.

“En av utmaningarna när man arbetar med marketing automation är att bygga relevant data om både kund och marknad, och samtidigt visa tydligt för potentiella kunder att man kan lösa deras problem”, säger Jerker Hörstedt som är kundansvarig.

Inför lansering av en produkt byggde infunnel en interaktiv kalkylator, i Salesforce Heroku, som tillåter besökare att räkna ut vilka besparingar av vatten och energi de kan förvänta sig genom att investera i Tetra Paks produkt.

Genom kalkylatorn samlar vi in både profil- och marknadsdata, samtidigt som vi tydligt visualiserar värdet av Tetra Paks lösning. Datan sparas direkt i Salesforce och blir ett värdefullt underlag för säljarna i en vidare kunddialog.

Det här fick kunden:

  • Mer effektivt säljarbete med kvalificerade leads.
  • Fler prospects med bra kunddata som ger bättre segmentering i framtida kampanjer.
  • Tydligt visuellt värde av Tetra Paks produkter genom en interaktiv kalkylator som ger unikt underlag för nästa steg framåt.