Utan bakgrundsinformation - ingen bra grund för beslutsfattande. Datadriven marknadsföring är det nya ramverket som tar utvecklingen framåt vad gäller riktade kampanjer. Detta är knappast något nytt. Ändå är det färre företag än man tror som utnyttjar potentialen i sin data fullt ut. Eller ens tänker på att aktivt samla in data. Företagsledningen skulle kunna få betydligt djupare insikter i hur man bäst bygger kundrelationer och förstärker kundupplevelsen.

5 tips för datadriven marknadsföring

Men för att man ska kunna få några användbara insikter måste man också förstå hur man tar fram den data som är viktigast och mest talande. Så här kommer 5 tips på hur man avancerar sin datadrivna marknadsföring.

1. Mät ROI:n på din marknadsföring

Se till att rätt typ av data finns tillgänglig för er att analysera. Detta inkluderar data från flera olika kanaler: mobilt, socialt, email, webb, sms och display. Glöm inte att titta på kopplingarna mellan kanalerna också, som länkar, landningssidor, formulär eller blogginlägg. Om du kan jämföra kanalerna, och även se övergripande hur dina besökare och kunder rör sig mellan dem, blir det lättare att se ett mönster i datan.

2. Kampanjmål är en del av en utvecklingsplan

För att kunna få bra resultat från din insamlade data måste dina kampanjer ha ett specifikt kampanjmål. Så fundera på vad syftet med dina kampanjer är. Vill du öka medvetenheten kring ditt företags varumärke? Behålla existerande kunder? Öka omsättningen? Få in fler nya kunder? Var och en av dessa behöver samla olika data för att kunna forma kampanjen. Och du måste kunna se om en kampanj var framgångsrik eller inte när den väl är över. Olika kampanjmål har dessutom olika tidsramar för ROI, så glöm inte att ta med det i beräkningarna.

3. Kör pilotkampanjer för bättre förståelse

Med pilotkampanjer kan du testa dig fram för att lära dig förstå hur datadriven marknadsföring fungerar för olika kampanjmål. Då får du ett smakprov innan du bestämmer dig för att göra större investeringar. Du får chansen att lära dig på egen hand och kan testa vad som händer när du gör förändringar. Ta chansen att studera vilka potentiella insikter som kan skördas och ta sedan med dig det du lärt dig när du ska köra ut större marknadskampanjer.

4. Datadriven marknadsföring måste utvärderas kontinuerligt

Annars kan du inte avgöra vad du kan förbättra. Datadriven marknadsföring matar dig hela tiden med information om hur det presterar, så att du kan se vad som fungerar och vad som måste förändras. Du kommer alltså att kunna se om det är dags att byta kommunikationskanal, om budskapet inte håller måttet eller om du borde ändra en Call-To-Action-knapp exempelvis. Och du kan backa upp dina beslut med datan som du har.

5. Försäkra att företagets avdelningar samarbetar

Det spelar ingen roll hur effektiv datadriven marknadsföring kan vara om du inte får alla delar av ditt företag att arbeta tillsammans. Potentialen uppstår när du kan samla in data från marknad, kundservice, finansavdelningen, sälj och x antal övriga avdelningar. Att kunna skapa en enda enskild vy över all data från de olika avdelningarna är fördelaktigt eftersom du kan fatta strategiska beslut baserat på vilken kund du vill få in.

Så vad får du ut av det?

Om du kan vara konsekvent i ditt arbetssätt och får hela företaget att samarbeta kommer datadriven marknadsföring att ge dig en betydligt bättre förståelse av din kundgrupp. Du kan samla in vad dina kunder har för åsikter, vad de vill ha, och hur de reagerar på dina olika kommunikationssätt- och kanaler. Det betyder att du kan förbättra dina kampanjer och du kommer närmare att nå målen med de strategier och taktiker du implementerar. Och så en högre ROI på det. Inte så tråkigt va?