2024 release wave 1 för Dynamics 365 innehåller en rad nya funktioner som ger dig kraft att utvecklas och växa din affär. Försäljning, kundtjänst, marknadsföring samt data och insikter. Läs en kort summering nedan, kika sedan på "Release highlights" i case-filmen ovan, med Ölbryggeriet VanArsdel som exempel!

Uppdateringar i Sales

Den här releasen fokuserar på att ge säljarna bättre kundinformation, att snabbare kunna stänga affärer baserat på datadrivna insikter, att förbättra produktiviteten och öka nyttan av generativ AI. Microsoft Copilot for Sales fortsätter att leverera banbrytande AI-funktioner för säljkåren. Vad sägs om följande funktioner?

  • Beskriv din idealkund och låt Copilot ta fram en profil
  • Välj rätt lead, baserat på AI-optimerad lead scoring
  • Få tydliga och smarta förslag på säljstrategi, ”USP:ar” för ditt möte
  • Skapa lätt en mail-inbjudan till möte med rätt budskap
  • Låt AI sammanfatta telefonsamtal och möten med tydliga todos

- Läs mer om hur du kommer igång med CRM, Dynamics 365 Sales

Nyheter i Customer Insights

När det gäller Customer Insights lägger Microsoft till en rad spännande funktioner som du som digital marknadsförare kan använda. Nu när Journeys och data finns i samma plattform uppstår mängder av möjligheter, inte minst inom segmentering och personalisering. Här är några spännande nyheter:

  • Prompta fram din målgrupp och få en AI-genererad beskrivning av dess egenskaper
  • Ta fram förslag på bilder, texter
  • Låt Copilot AI föreslå hela kampanjer/flöden och e-mail
  • Plocka upp den grafiska profilen från en hemsida

- Läs mer om hur du kommer igång med Dynamics 365 Customer Insights (Marketing)

Och spännande saker i Customer Service!

Customer Service kommer att fortsätta att ge agenter möjlighet att arbeta mer effektivt genom Copilot. När du loggar in öppnas Copilot i den högra sidopanelen med fliken "Ställ en fråga" redo. Copilot fungerar som din partner och hjälper till att svara på frågor utan att du behöver söka efter informationen. Ställ en direkt fråga: Copilot visar det mest relevanta svaret från de kunskapskällor som din organisation har tillgång till. Ställ följdfrågor! Och om Copilots svar inte är direkt användbart kan du ställa följdfrågor och vägleda Copilot med en helt vanlig konversation: "Kan du sammanfatta ditt svar?" eller "Kan du försöka svara med detaljer för vart och ett av stegen du nämnde?" Totalt sett utökas stödet längs hela kundresan, och gör ditt jobb som säljare, marknadsförare, kundservicemedarbetare, eller som chef inom dessa områden, så mycket enklare och effektivare.

- Läs mer om hur du kommer igång med Dynamics 365 Customer Service

Mer information om Release wave 1 hittar du här: