Svaret är ja – om du skickar stora volymer email från en ny och ”kall” IP-adress är risken stor att det skadar ditt IP-rykte. Du kan alltså bli klassad som en spammare och hamna på black lists redan i uppstarten av dina utskicksplaner. Tråkigt och onödigt eller hur? Detta är turligt nog lätt att undvika.

För att bli mottagen som en känd och legitim avsändare hos email-leverantörer behöver du successivt värma upp din IP-adress över tid, det vill säga skicka email till mindre grupper under en period innan du gradvis ökar storleken på gruppen. Den här processen kallas för att värma upp sin IP-adress och är ett kritiskt steg i att bygga upp ditt email-rykte och förbättra din leveranssäkerhet.

Nyckeln till att värma upp din IP-adress är att sprida ut dina första sändningar över flera dagar och starta med de kontakter som presterar bäst.

Ett exempel: om du planerar att skicka 30 000 email per månad är vår rekommendation för IP-uppvärmning att dela upp det i minst fem utskick och öka med max 1000 meddelanden per dag.

Dela gärna upp emailutskicken över dagen och se till att bevaka hur utskicken presterar så du kan avbryta om det av någon anledning blir väldigt avvikande resultat (som höga bounce rates eller complaint rates). Och för tredje gången gillt, starta alltid med de kontakter som presterar bäst (är mest aktiva).

Om du drastiskt behöver öka antalet e-postutskick

Ponera att du redan gjort en IP-uppvärmning med 10 000 utskick per vecka och nu markant behöver öka detta. Kanske har du integrerat ditt CRM med fler länder och har därför 50 000 kontakter du vill skicka email till per vecka. Då är vår rekommendation att du successivt ökar din utskicksmängd över tid.

Här är en tabell hur du kan fördela det över två veckor:Detta var en snabb och övergripande genomgång av IP warming som vi hoppas du kan ha nytta av!