Marketing Automation är en process som gör det möjligt att effektivisera, automatisera och mäta arbetsflöden relaterat kring din marknadsföring och försäljning. Kort sagt, ett samlingsnamn för ett helt kommunikationskoncept där syftet är att omvandla okända användare till kända användare och slutligen kunder. Med hjälp av ett Marketing Automation system kan du strömlinjeforma dina arbetsflöden, arbeta mer effektivt, mäta dina sälj- och marknadsaktiviteter och därmed få koll på din avkastning/ROI.

Så vilka arbetsflöden pratar vi om? Med ett kraftfullt Marketing Automation system kan du göra följande:

  • E-postmarknadsföring
  • Skapa landningssidor
  • Automatisera kampanjer över flera kanaler
  • Segmentera din målgrupp
  • Leadscoring och nurturing
  • Korsförsäljning och merförsäljning
  • Personalisera meddelanden
  • Mäta ROI/avkastning

Troligtvis känner du igen många av av aktiviteterna och gör säkert flera av dem redan idag. Oftast görs de manuellt och i flera system. I takt med att verksamheten växer blir det svårare att hantera 1:1-relationen med kunderna med hjälp av de manuella verktyg du har tillgång till. Det är då Marketing Automation kommer till nytta. Med rätt kunskaper och en väl konfigurerad plattform kan ett fåtal personer bli ett kraftfullt, globalt marknadsföringsteam som arbetar kostnadseffektivt. Då kan ditt team skapa en marknadsföringskampanj för att marknadsföra din produkt eller tjänst i flera kanaler, som e-post, sociala medier och SMS. Allt via en enda plattform.