UNDERSÖK

Design & Deliverability Audit

Med en Design & Deliverability audit får du en hälsokontroll på era MA och/eller e-mail marketing system.

Vad gör vi?

Vi kör ett antal kontroller/scanningar och validerar en mängd olika kontrollpunkter.

Litmus E-mail testning

Vilka system används?

Vi använder flera olika system och appar, exempelvis Litmus.

Vad får ni?

Ni får ett tydligt protokoll och förslag på åtgärder om vi hittar fel eller brister. Ni undviker svartlistning och/eller att era utskick inte når rätt mottagare eller att de hamnar i spamfilter. Ni får också veta hur era mallar fungerar i de vanligast förekommande epost-klienterna.

Vad händer sedan?

Vi tar fram ett förslag på hur de allvarligaste bristerna kan åtgärdas. Kanske behövs en ny mall, då kan vi hjälpa er med det.