UTVECKLA

Eventhantering med Dynamics

Event Management-modulen inom Dynamics 365 fokuserar på att hantera och organisera evenemang, såsom konferenser, seminarier, webinarier, mässor, workshops och andra typer av sammankomster. Digitala som i verkligheten.

Logiken byggs kring en tidslinje som gör det logiskt och enkelt att skapa ett nytt event. Genom att återanvända mallar och logik, blir det också väldigt mycket snabbare andra gånger du ska arrangera ett liknande event.

För vem?

Kom igång - Events™ passar alla företag och organisationer, som regelbunden arrangerar någon typ av event. Ni får ett system som sköter både användar/gäst-data och alla utskick före, under och efter eventet. Systemet kan även hantera kurstillfällen, talare, lokaler, hotell och andra viktiga komponenter som kan kopplas till ett event.

Varför ska du jobba dedikerat med eventhantering?

Centraliserad eventhantering

Eventmodulen tillhandahåller en centraliserad plattform för att planera, organisera och hantera evenemang. Det låter användare skapa och spåra händelsedetaljer, inklusive datum, platser, deltagare, talare och sessioner.

Strömlinjeformad registreringsprocess

Modulen ger alla deltagare möjligheten att anmäla sig online, vilket gör att deltagare enkelt och snabbt kan registrera sig för evenemang. Detta kan effektivisera registreringsprocessen, skapa data om deltagarna och underlätta kommunikationen med registrerade deltagare.

Deltagarengagemang

Dynamics eventmodul kan engagera deltagare före, under och efter eventet. Detta genom att t.ex. skicka automatiska händelsepåminnelser, uppdateringar, undersökningar och uppföljningar efter ett event.

Förbättrad kommunikation med alla parter

Modulen innehåller verktyg för kommunikation med alla evenemangsdeltagare, talare, sponsorer och andra intressenter. Detta kan inkludera automatiska e-postmeddelanden, aviseringar och uppdateringar.

Projektsteg

 1. Vi börjar med en eller ett par workshops för att få en god bild av nuläge och förväntningar/önskemål framåt
 2. En detaljerad kravspec blir grunden för att sätta upp flöden och anpassa fält & logik
 3. Migrering av tidigare kursdata om sådan finns
 4. Inmatning av ny data
 5. Testning och validering
 6. Utrullning & Utbildning

Resultat

 • Ett enhetligt, strukturerat sätt att jobba med event
 • Automatiserad och korrekt kommunikation kring ett event
 • Mallar & rutiner för att skapa nästa event
 • Data om vem som är intresserad av vad, en grund för vidare dialog
 • Ett framtidssäkrat system för all eventhantering

Tid

Hur lång tid det tar att komma igång, beror mycket på hur strukturerad er process är idag, om ni har ett nuvarande systemstöd som ska bytas ut, samt på hur mycket resurser ni som kund kan sätta i arbete med kursbeskrivningar och eventdata. Sätter vi scopet rätt och tar en del i taget, bör vi kunna vara igång med era första event efter 2 månader.

Marknadsföring

Modulen är integrerad med Dynamics Marketing, Microsofts MA-verktyg, vilket gör det möjligt för organisationer att marknadsföra evenemang genom riktade e-postkampanjer, sociala medier och andra kanaler. Det gör det också enkelt att spåra effektiviteten av era samlade marknadsföringsinsatser.

Integration med CRM-data

Eftersom Dynamics 365 är ett CRM-system kan modulen integreras sömlöst med annan kunddata. Detta möjliggör en mer personlig och datadriven strategi för evenemangsplanering och deltagarhantering.