Kom igång

Kom igång med Customer Service

Vi hjälper att komma igång med Dynamics Customer Service, och med era processer för kundtjänst. Vi stödjer er i arbetet att skapa rätt data, affärsmål och mätpunkter, samt att implementera och aktivera systemet/molntjänsten. Vi sätter strategin och skapar tillsammans en plan framåt.

Samtidigt ser vi till att ett team hos er börjar använda produkter i sin vardag. Det är först när du sjösätter skutan som du vet om den flyter. Eller mer modernt uttryckt, först när du startar kunddialogen kan du börja analysera och ta action på din data.

Kom igång med Kundservice™ passar för dig som...

...vill kunna visa mätbara resultat från dina kunddialoger och som vill se en löpande, datadriven förbättring i hur ni uppfattas som företag.

Varför Kundservice?

Kraven blir allt hårdare på att kunna bevisa effekten av din insats kring uppföljning och förbättring. Kundsevice ger dig:

– Full kontroll över dialogen oavsett kanal
– Tydlig process för medarbetarna
– Bättre verktyg för att enkelt mäta & förbättra

Rekommenderade projektsteg

Det är bara fem enkla steg tills ditt första ärende är löst. Och vi börjar mäta effekten omedelbart.

  1. Workshop: mål & planering
  2. Systeminstallation
  3. Kanalval och flöden
  4. Utbildning
  5. Pilot

Resultat du kan förvänta dig

  1. Ett framtidssäkrat system på plats
  2. Korrekt, användbar data/datamodell
  3. Enkel segmentering
  4. Fler interaktioner med kund
  5. Ökad kundnöjdhet

Tidplan

Med en dedikerad resurs från dig som kund, en tydlig bild av era målgrupper samt bra input från era medarbetare, kan våra systemexperter se till att ni ser de första resultaten redan efter två månader. Vänta inte, prova en Kom igång med Kundservice™ från Infunnel redan nu. Och du, tänker du CRM så gör detta parallellt.