Kom igång

Kom igång med Dynamics Sales

Med vårt paket Kom igång - CRM™ hjälper vi dig att tolka och implementera en bra säljprocess, samt att bygga det system som krävs. Samtidigt väljer vi vilken data som ska skapas och lagras i varje steg av processen.

Så snart det går att logga in, börjar vi också utbilda och coacha säljkåren så de både förstår värdet av ett gemensamt arbetssätt, och lär sig det nya systemet tidigt. Det gör att användningsgraden och acceptansen snabbt går i topp.

Kom igång - CRM™ passar för dig som...

...vill få ett enhetligt arbetssätt och en samordnad säljprocess i er organisation. Kom-igång paketet är även till för er som vill få en tydligare leadshantering, och som vill kunna se hur många leads, varma leads och affärsmöjligheter som finns i pipen just nu.

Varför CRM just nu?

CRM är inte längre en kopia på telefonboken. Det är ett modernt säljstöd, som både hanterar leads, håller viktig data och förser både säljare, säljchefer och ledningsgrupper med uppdaterad statistik. Kopplar du dessutom till Dynamics Customer Insights för du ett mycket kraftfullt sätt att skapa dialog med dina kunder, och förvandla okända intressenter till varma leads.

Projektsteg

  1. Vi börjar med det vi kallar infunnel UNDERSÖK™. Det är en mini-förstudie där vi i 2-3 workshops undersöker nuläge, vi enas om ett önskat framtidsbild på 12 månaders sikt, och vi gör en plan för att nå dit.
  2. Steg två är att detaljera planen och dela upp den i steg. På så vis kan vi påvisa framgång & resultat i varje steg.
  3. Vi konfigurerar systemet och anpassar till just era behov, och till den säljprocess vi enats om.
  4. Slutligen utbildar vi säljkåren och rullar ut lösningen i organisationen.

Resultat

  • En enhetlig, kontrollerad säljprocess
  • Tydliga mätvärden och möjlighet till korrekt rapportering
  • Koll på vilken typ av, och hur många leads som ligger i pipen
  • Ett framtidssäkrat system på plats

Tid

På infunnel tycker vi inte det ska ta mer än två månader att komma till en första release. Därefter kan man kontinuerligt förbättra och utveckla systemet. Men! Då är det baserat på användarnas feedback, och inte på gissningar i en förstudie.