KOM IGÅNG

Värdera dina Leads med Lead Scoring

En av de mer kluriga arbetsmomenten för marknadsförare som implementerar Marketing Automation är Lead Scoring. Det kräver samarbete, expertis och en bra datamodell för att driva en fungerade modell hela vägen i mål.

Vi har skapat strategier för många olika företag, under snart 10 års tid. Det har lärt oss vad som fungerar, och vad som inte fungerar. Det får inte bli för krångligt, och ändå är det viktigt att det blir rätt.

Är du osäker på vad Lead Scoring är?

Lead Scoring är att att poängsätta leads/prospects utifrån olika parametrar. De vanligaste är aktivitet – vad du gör, och profil – vem du är eller representerar. Exempel: Du laddar ner en pdf – 10 poäng. Du väljer i formuläret att du är Marknadschef – 15 poäng. På det här sättet värderas varje lead kontinuerligt och ökar, OCH minskar i värde. Det var den korta historien….

Vi hjälper er med:

  • Alignment av Marknad & Sälj
  • Er första LS modell
  • Datamodell som grund
  • MQL & SQL definitioner
  • Formulär som bygger rätt data
  • Nurturing baserad på Lead Scoring

Och mycket mer. Lead Scoring ingår i vårt erbjudande Kom igång med Dynamics Marketing.