UTVECKLA

Marketing Automation Content

Personalisering och automatisering kräver mer innehåll, och bättre anpassat innehåll. One size fits all är inte rätt strategi för ditt content idag.

Vi på infunnel har under flera år jobbat med att skriva om, anpassa och personalisera budskap för olika kanaler, situationer och målgrupper. Vi skapar dynamiskt innehåll för personalisering av email och landningssidor, vi komprimerar tydliga budskap för SMS och vi skriver korta, konverterande sociala poster.

Adapted Content

Vem behöver anpassa sitt innehåll?

De flesta som har ett grundinnehåll, på webbplatsen, eller i produktinformation, behöver anpassa detta till kanal, målgrupp och situation. Marketing Automation Content. Vänder vi oss till en inköpare tidigt i kundresan, eller kanske till en produktägare som står i begrepp att köpa våra tjänster/produkter idag?

Hur går det till?

Med utgångspunkt i ert befintliga content, eller genom att definiera en kundresa och skapa nytt innehåll, skapar vi ett smörgåsbord av riktade och anpassade budskap. Syftet är att ta kunden vidare i kundresan. Helst hela vägen till köp och fortsatt lojalitet. Vi bygger kundresan, först på antaganden och best-practise. Därefter i ökande grad på den data vi löpande får in, analyserar och agerar på.

Vi mäter vilka budskap, format och kanaler som konverterar bäst, och anpassar löpande kampanjer, poster och annonser efter resultatet.