KOM IGÅNG

Design av MA Kampanjer

Vi kan bygga konverterande kampanjer oavsett vilket Marketing Automation-verktyg ni jobbar med. Med lång erfarenhet av att bygga flöden, göra snabba datamodeller och skapa mål och KPI:er, spelar tekniken bakom mindre roll.

Får vi bara en god helhetsbild av de olika delarna av kundresan och kring vilken del ni just nu vill prioritera, kan vi också hjälpa er. Vi kan ta fram vilket innehåll som behövs för vem, och i vilken situation. Med snabba skisser illustrerar vi olika flöden, och kan modulera olika scenarier.

Välkomstkampanj
Kampanjskiss i Whimsical (Ritverktyg)

Fler leads, nöjdare kunder eller merköp?

Beroende på vad ni vill uppnå med kampanjen kan vi ge råd kring vilka kanaler, vilket innehåll och vilka steg ni bör jobba med. Därefter kan vi tillsammans ta fram en kampanjplan, och bestämma vilka olika delar som behöver omarbetas, skapas från scratch, eller återanvändas som de är.