KOM IGÅNG

Utformning av epost-mallar

Att använda fördefinierade mallar för e-postmeddelanden kan erbjuda flera fördelar, vilket gör din kommunikation mer effektiv, konsekvent och professionell. Nedan hittar du flera goda anledningar till varför du kan överväga att använda färdiga/anpassade e-postmallar.

För vem?

E-postmallar sparar tid. Så du som kallar dig marknadschef eller kommunikationsdirektör vill absolut inte att medarbetarna ska sitta och bygga unika mail vid varje utskick. Du vill också se till att varumärket vårdas och att det ser snyggt och korrekt ut varje gång. För dig som skapar och skickar mail gör en bra mall jobbet snabbare och du kan fokusera på målgruppen och innehållet.

Varför ska du ha fasta mallar?

Föjande faktorer kan vara vära att tänka på:

Tidsbesparing

E-postmallar låter dig snabbt skriva meddelanden utan att börja om från början varje gång. Detta är särskilt användbart för repetitiva uppgifter som att skicka bekräftelsemail, uppföljningar eller svar på vanliga förfrågningar.

Enhetlighet

Mallar säkerställer att din kommunikation bibehåller en konsekvent ton, profil och varumärke. Detta är viktigt för att bygga en stark och igenkännbar image.

Effektivitet

Mallar hjälper dig att kommunicera komplex information tydligt och kortfattat. De guidar dig genom de nödvändiga detaljerna, så att du inte glömmer kritiska punkter.

Minska risken att göra fel

Mallar hjälper till att minska risken för fel genom att inkludera alla nödvändiga komponenter, men också genom att utelämna det du inte ska ha med i ett specifikt scenario.

Personalisering

Även om mallar ger en struktur, kan du fortfarande anpassa dem för att inkludera personliga detaljer eller annan anpassad data, vilket kan spara tid och samtidigt behålla en personlig touch.

Skalbarhet

Om din organisation hanterar en stor mängd liknande e-postmeddelanden är mallar ett värdefullt verktyg för att skala dina kommunikationsinsatser utan att offra kvaliteten.

A/B-testning

Mallar kan användas som grund för A/B-testning av olika e-postvarianter för att se vilka som ger bättre svar eller resultat.

Lagstiftning och regler

Vissa branscher och vissa länder har strikta regler om vad som måste ingå i e-postkommunikation. Mallar kan hjälpa till att säkerställa att juridiska krav och efterlevnadskrav uppfylls.

Projektsteg

 1. Workshop kring nuläge, designmanual samt övriga önskemål & krav
 2. Utformning av kravspec inklusive "Blueprint"
 3. Utvecking/Kodning
 4. Test, exempelvis mha Litmus
 5. Kundtester
 6. Revision/Justering
 7. Utrullning/Support

Resultat

 • Ett fåtal mallar för alla typer av utskick
 • Enhetlighet, varumärkesvård
 • Lägre risk för Spam-klassning
 • Mail som ser bra ut i alla de vanliga e-postklienterna
 • Snabbare arbetsprocess

Tid

Normalt sett brukar utvecklingen av 1-3 e-postmallar ta ca 2 månader att få på plats. Vi har lång erfarenhet av att bygga e-postmallar, och kan guida er till rätt beslut när det gäller utseende och struktur.